digital dannelse

LIKE – undervisningsmateriale til grundskolen

Fake news, fear of missing out og unges mistrivsel har fyldt en del i medierne de sidste par år. De unge føler sig ensomme, selvom de bruger mere tid end nogensinde på de sociale medier, der jo egentlig skulle give dem mulighed for i højere grad at være i kontakt med hinanden. Men en frygt for at gå glip af noget og være udenfor et fællesskab, har skabt den modsatte effekt, nemlig mistrivsel. Samtidig er medierne under et stærkt pres, og det er blevet sværere at skelne mellem fakta og fake news for slet ikke at tale om deepfake news. Det udfordrer den demokratiske styreform, som er grundlaget for vores samfund i den vestlige verden.

Hey D.U.D.E

Den udfordring – eller “børnesygdomme” forsøger Vincent F. Hendrix og Camilla Mehlsen at gøre noget ved gennem det forskningsbaserede uddannelsesprogram “Digital dannelse – D.U.D.E.” Undervisningsmaterialet LIKE klæder eleverne på til at sortere i de enorme mængder informationer, de dagligt udsættes for på nettet og de sociale medier. Materialet er gratis og henvender sig til grundskolens udskoling og gymnasiet. LIKE kan downloades på www.digitaluddannelse.org og dækker problemstillinger ved den digitale medieudvikling og digital dannelse, som fx ansigtsløs kommunikation, billeddeling, shitstorme, digitale forstyrrelser, opmærksomhedsøkonomi og fake news.

Eleven i centrum

Vi har skrevet lærervejledningen til grundskolens udskoling, der understøtter elevernes arbejde med bogens opgaver. Opgaverne tager udgangspunkt i virkelighedsnære digitale problemstillinger, som eleverne skal forholde sig til og finde mulige løsninger på. Opgaverne er visualiseret med videoer og er nemme at gå til. Bogens dele er koblet op på samfundsfag, historie og dansk og kan derfor indgå i tværfaglige projekter om digital dannelse eller behandles hver for sig. Vi er vildt stolte over at have været med til at sætte digital dannelse på skoleskemaet, og håber at mange lærere og elever vil tage godt imod det. Dannelse er ikke noget vi kan gøre alene – dannelse sker i relationer – og det er vi nødt til at være fælles om.

Du kan se en af videoerne herunder. Lærervejledningen og videoer finder du på www.digitaluddannelse.org

Please follow and like us: