Sådan bliver du en bedre læser

Først og fremmest bliver børn bedre læsere, hvis de fra små, har fået læst højt af deres mor eller far. Højtlæsning styrker talesproget, skærper evnen til at lytte koncentreret, udvikler sproget og vores læsefærdigheder samt evnen til at stave. Særligt forældrenes oplæsning styrker barnets visualiseringsevne og narrative forståelse. Mange børn vokser op i dag med oplevelsen af, at højtlæsning er en genkendelig del af deres barndom. Men mange forældre stopper med at læse højt, når barnet selv har lært at læse. Og det viser forskning, at vi ikke bør gøre. 

 

Fra passiv til aktiv højtlæsning

Som forældre bør vi læse for vores børn ligeså længe de synes det er hyggeligt. Højtlæsning kan give ro til urolige børn, og det nærvær der etableres under hyggestunden, giver tryghed til barnet. For at aktivere barnet i højtlæsningen bør læsningen være dialogisk. Det betyder at barnet bliver inddraget i læsningen med spørgsmål til bogens handling og opbygning. På den måde bliver barnet sprogligt udfordret.

 

Tre trin til dialogisk læsning

Dialogisk læsning kan inddeles i tre dele, som er før læsning, under læsning og efter læsning. Før læsningen: Præsenter bogen for barnet og spørg ind til barnets oplevelse af titel og forsidebillede. Hvad handler den mon om? Under læsningen: Stop op undervejs og tal om bogens handling. Inddrag barnet som medfortæller: Hvorfor tror du, personerne gør, som de gør, eller siger som de gør? Hvad ville du selv have gjort? Hvad mon der nu kommer til at ske? Efter læsningen: Tal om bogens handling. Levede den op til de forventninger, I havde til bogen, før I gik i gang med at læse? Samtalen om handlingen styrker barnets ordforråd. 

Har du brug for støtte til at blive en bedre læser, så tilbyder vi læsegrupper, hvor vi anvender dialogisk læsning med fokus på den gode læseoplevelse. 

Højtlæsning og dialogisk læsning

Pakke 5: Læsegruppe

  • Er for dig, der gerne vil have støtte til at få læst dagligt
  • Er for dig, der har brug for hjælp til at finde spændende læsestof, der passer til dig
  • I læsegruppen arbejder vi med forskellige læsestrategier, der gør dig til en bedre og hurtigere læser
  • I læsegruppen sidder du sammen med 1-3 andre læsere i hyggelige omgivelser