Problemorienteret projektarbejde

Fremtidens arbejdskraft skal være mere innovativ og kompetenceorienteret, hvis Danmark skal kunne konkurrere med resten af verden. De traditionelle færdigheder er ikke længere nok, hvis eleverne skal være rustet til fremtidens arbejdspladser. Derfor har der i løbet af de seneste år været fokus på forskellige initiativer, som alle ønsker at bidrage til en øget inddragelse af kompetencer i undervisningen. Her kan nævnes 21st. skills, teknologiforståelse, åben skole m.m.

Problemer der motiverer

Vi mener, at hvis læreren inddrager Problem Based Learning (PBL) i tilrettelæggelsen af undervisningen, vil man som lærer imødekomme og inddrage mange af de elementer som ovenstående tiltag indeholder. PBL tager udgangspunkt i konkrete og meningsfyldte problemstillinger, der udfordrer eleverne til at være nysgerrige og undersøgende.

Når vi anvender PBL i den daglige undervisning, er vi af den opfattelse, at eleverne bedst lærer teorier og metoder ved aktivt at bruge dem i nogle virkelighedsnære problemstillinger.

Dette er ikke ny viden for læreren, men gennem vores oplæg og workshop giver vi konkrete eksempler på, hvordan PBL kan implementeres i undervisningen uden, at det kræver ekstraordinær forberedelsestid. Vi vil også præsentere hvilke didaktiske og pædagogiske pointer, der er vigtige for læreren, for at PBL kan lykkes.

Derfor bør I arbejde med PBL

Når vi arbejder med PBL i jeres undervisning, skaber vi rammer, hvor eleverne kan:

  • tilegne sig viden og færdigheder
  • arbejde analytisk, tværfagligt og problem og resultatorienteret
  • udvikle samarbejdsevne og kommunikationskompetencer
  • arbejde med reelle problemstillinger, der tager udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger.

Book et oplæg

CRAFT tager også udgangspunkt i problemløsning med fokus på det 21. århundredes kompetencer: samarbejde, IT-anvendelse og innovation.