Vi tilbyder oplæg og workshop om facilitering af elevers gruppearbejde både til indskoling, mellemtrin og udskolingen. Gennem praktiske og teoretiske eksempler viser vi, hvordan læreren kan sætte rammerne for elevernes samarbejde.

Lærerens rolle som didaktisk designer, facilitator og vejleder

Under gruppearbejde ændres lærerens rolle. Læreren er didaktisk designer, facilitator og vejleder. Hun sætter rammerne for gruppearbejdet og udfordrer og fastholder gruppen i dens arbejde.

Hvordan lærer eleverne at samarbjede?

Vi introducerer forskellige redskaber til, hvordan hun kan gøre det, og hvordan hun understøtter elevernes evne til at sætte ord på det at samarbejde, styre en proces, give feedback og håndtere konflikter. 

Derudover sætter vi fokus på elevernes evne til at søge og finde relevante informationer, være kildekritiske og anvende it på en meningsfuld måde.

Kontakt os her mere information

Oplæg fremtidens skole