Lær grafisk facilitering

 

Grafisk facilitering i undervisningen

Vores oplæg henvender sig til mødeledere og undervisere. Vi tager udgangspunkt i grafisk facilitering som metode til at skabe engagement og involvering i forskellige processer. Formålet er at skabe ændringer, udvikle nye ideer, ny viden eller træffe beslutninger. Vil du gerne lære at anvende ikoner og skabeloner, så kommer vi gerne ud på din skole eller arbejdsplads og introducerer jer til grafisk facilitering. 

Grafisk facilitering skaber involvering

Møder er en naturlig del af vores arbejdsliv, mange oplever dog også at møder ofte er spild af tid. Det kan der være flere årsager til. Måske er formålet med mødet ikke tydeligt? Måske er det uklart, hvad der er information for ledelsen, og hvad der er til diskussion. Måske er der afsat for kort tid eller for meget? Men værst af alt, går mange fra møder med uafklaret og med en følelse af at have spildt sin tid.

Møder med mening

Facilitering handler om at skabe resultater og ejerskab gennem involvering. Når vi anvender grafisk facilitering oplever vi at formålet med møder, undervisning og workshops bliver tydeligere og deltagerne bliver mere motiveret. Den grafiske facilitator strukturerer og rammesætter indholdet og tydeliggør målet for gruppens deltagere ved hjælp af konkrete metoder og værktøjer. Ved at involvere og engagere deltagerne til aktivt at tage del i ideudvikling og beslutningsprocesser, skabes der er en helt ny type møder, der giver mening og har værdi for deltagerne.  

grafisk facilitering

Hvad får du med hjem?

  • Indblik i grafisk facilitering som metode
  • Kendskab til processtyring
  • Viden om facilitatorrollen
  • Indsigt i brugen af ikoner og skabeloner