Lektiehjælp i København

Vi tilbyder lektiehjælp  i København. Helt præcist sidder vi i Nansensgade i hyggelig lokaler. Her kan du få hjælp til de daglige lektier i dansk, matematik og engelsk. Har du brug for et særligt tilrettelagt forløb eller hjælp til eksamen, hjælper vi også med det.

21 skills

Vores undervisning er målrettet mod, at eleverne udvikler kompetencer til at “lære at lære” og blive fortrolige med det 21. århundredes kompetencer “21 century skills”. 21 skills handler om at udvikle elevernes evner til at samarbejde, konstruere viden, anvende IT, kommunikere og selvevaluere.

Individuelle skræddersyede kurser

Vi tilbyder lektiehjælp som individuelle skræddersyede kurser i dansk, matematik, historie og samfundsfag. Her har du mulighed for at gå i dybden med et enkelt eller flere fag, eller i særlige emner eller områder, som du mangler færdigheder i. I samarbejde med dig, udarbejder vi en plan, hvor vi tager udgangspunkt i det du kan, og det du gerne vil kunne.

Eksamenshjælp

Vi tilbyder også eksamenshjælp til dig der har brug for hjælp til at udarbejdelse af problemformulering, strukturering af opgaveskrivning, hjælp til forståelse af opgavekrav og hvilke forventninger der er til at løse en opgave. Derudover kan du få hjælp til specifikke faglige områder og gode råd til at håndtere eksamensangst.

Ring eller skriv til os, hvis du vil vide mere eller læs om de forskellige undervisningspakker vi tilbyder.

Pakke 2: Lektiehjælp: individuelt undervisningsforløb, 10 timer

 • Er for dig, der har brug for et komprimeret og intensivt forløb.
 • Få individuel støtte til et eller flere faglige områder.
 • Undervisningsforløbet bliver tilrettelagt på baggrund af en samtale med dig og dine forældre. Sammen afdækker de områder, som du ønsker at dygtiggøre dig i.
 • Undervejs vil du få kenskab til og indblik i forskellige studieteknikker, der kan hjælpe dig fremadrettet.

Pakke 3: Lektiehjælp: individuelt undervisningsforløb, 20 timer

 • Er for dig, der ønsker et længerevarende individuelt forløb med mulighed for at gå i dybden med flere faglige områder.
 • Undervisningsforløbet bliver tilrettelagt på baggrund af en samtale med dig og dine forældre. Sammen afdækker vi de områder, som du ønsker at dygtiggøre dig i.
 • Der vil være løbende evaluering af din udvikling, så vi kan tilpasse undervisningsforløbet til dine behov.
 • Du vil få indsigt i din egen læringsproces og lære forskellige studieteknikker, som kan hjælpe dig fremadrettet.

Pakke 4: Lektiehjælp: individuelt undervisningsforløb, 30 timer

 • Er for dig, der ønsker et længerevarende individuelt forløb med mulighed for at gå i dybden med flere faglige områder over en længere periode.
 • Undervisningsforløbet bliver tilrettelagt på baggrund af en samtale med dig og dine forældre. Sammen afdækker vi de områder, som du ønsker at dygtiggøre dig i.
 • Der vil være en løbende evaluering af din udvikling, så vi kan tilpasse undervisningsforløbet til dine behov. I midten af forløbet vil du og dine forældre blive tilbudt en samtale, hvor vi sammen evaluerer på de specifikke områder, som vi arbejder med.
 • Du vil få indsigt i din egen læringsproces og lære forskellige studieteknikker, som kan hjælpe dig fremadrettet.