Sådan lærer gruppen at samarbejde

Når eleverne skal arbejde sammen i grupper, må de først lære, hvordan man arbejder sammen. Ofte tager vi for givet, at eleverne lytter, går på kompromis, siger hvad de mener, og argumenterer for deres holdninger. Men det er langt fra altid sådan eleverne arbejder. Nogle vil for alt i verden undgå at diskutere i frygt for at skabe konflikter. Andre glemmer at det at arbejde sammen, kan gøres på mange måder.

Vores filosofiske samtalekort kommer fra et projekt fra Cambridge University, der hedder “Thinking Together”. Projekter har vist, at eleverne bliver markant bedre til at samarbjede, når de har talt om, hvordan man egentlig gør.

Vi anbefaler, at man arbejder med samtalekortene i små grupper på 3-4 elever inden gruppearbejdet går i gang. Når eleverne har talt om de forskellige udsagn på kortene, kan de vælge 5 udsagn, som de synes er de vigtigste for deres måde gruppearbejde. Når eleverne løbende taler om, hvordan de arbejder sammen, kan de undgå mange af de konflikter, der opstår under et gruppearbejde.

Den der læser bedst bør bestemme.