Her kan du finde undervisningsmateriale til grundskolens udskoling. Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i PBL – problembaseret læring og grafisk facilitering. Begge metoder tager udgangspunkt i eleven og har til hensigt at gøre eleven medskabende og undervisningen motiverende.

Klasseregler

Når du skal arbejde med klassens trivsel, kan det være en god idé at tale med eleverne om, hvordan de synes en god klasse er.

Inddel eleverne i små grupper og lad dem lave en brainstorm. Du kan hjælpe med at spore dem ind på emnet, ved at spørge dem, hvordan de gerne vil modtages om morgenen, når de kommer i skole? Hvad de gerne vil have klassekammeraterne gør, hvis de er kede af det eller sure? Hvordan timerne kan blive bedre? Hvordan fællesskabet i klassen kan blive bedre? Husk at reglerne skal formuleres positivt, så man får lyst til at efterleve dem. Det er ikke særlig motiverende at træde ind i et rum, hvor der er en masse regler for alt det, man ikke må.

Når eleverne har brainstormet, deler de deres forslag med hinanden i klassen. Her må hver gruppe stjæle gode idéer og videreudvikle på de andres. Når denne runde er færdig, har eleverne fået flere forslag, og de har fået en del forslag, som de har til fælles.

Nu skal eleverne gruppevis udvælge de 5 bedste ideer og disse samles på tavlen.

Til sidst skal du gerne ende med omkring 10 positive retningslinjer for den gode klasse. Diskuter, argumenter, omformer og slå gerne reglersammen. I kan evt. lave en afstemning, hvis ikke I kan blive helt enige om reglerne.

Til sidst underskriver eleverne de fælles regler og de hænges op synlig i klassen. Brug klassereglerne, når der er behov for dem og husk hinanden på de regler I har lavet sammen.

Elevsamtalen

Kom godt i gang med elevsamtalen med vores elevark. Elevarket er udarbejdet til udskolingen.  Inspireret af Rasmus Alenkærs IC3-model, tager arket udgangspunkt i elevens fysiske betingelser, sociale samspil og opgaveløsning, for at undersøge elevens trivsel. Elevarket kan også bruges til at afdække elevens uddannelsesparathed. Pilen i bunden af arket udfylder lærer og elev i fællesskab. Her indsætter de punkter, eleven skal arbejde med fremadrettet.

Facilitering af gruppearbejde

Når eleverne arbejder sammen i grupper, kan det være en stor hjælp for dem med forskellige skabeloner, der hjælper med at styre udenom konflikter og strukturere arbejdet.

Herunder finde du fx:

  • Konflikt og diskussion
  • Parkeringsskiltet
  • Lyskrydset

Parkering af gode ideer

Parkering

Trafiklyset

Trafiklyset

Projektopgaven 8.-9. klasse

Når du skal arbejde med projekter, kan det være en god idé at strukturere processen for eleverne. Denne skabelon giver et visuelt billede på, hvad eleverne skal i løbet af en projektopgave.

Årsplaner – skabeloner

Hæng din årsplan op i klassen, så I løbende kan følge med i, hvad der skal ske i løbet af året.

Digital dannelse – LIKE

Skal du arbejde med digital dannelse? Så anbefaler vi undervisningsmaterialet “LIKE”, redigeret af Camilla Mehlsen og Vincent F. hendricks. LIKE er et nyt og vigtigt redskab i arbejdet med digital dannelse. Vi har udarbejdet undervisningsaktiviteter til materialet, lærervejledinger og små undervisningsvideoer. Alt materialet er gratis og ligger på https://digitaluddannelse.org/bogen-like/.

Du finder forløbsplanerne her

digital dannelse
Digital dannelse

Problembaseret læring (PBL)

Kom godt i gang med problembaseret læring med vores små undervisningsfilm, der blandt andet sætter fokus på:

  • Hvad er problembaseret læring?
  • Den didaktiske model for PBL
  • Hvordan laver man en problemformulering
  • Tjek din problemformulering

Du kan følge vores kanal på Youtube