Facilitering af gruppearbejde

Når eleverne arbejder sammen i grupper, er der mange ting, der kan gå galt. Derfor kan det være en stor hjælp for dem at bruge forskellige arbejdsark, de kan støtte sig til. På den måde kan styre udenom konflikter og strukturere arbejdet.

Elevark til struktur

Når eleverne laver gruppearbejde, skal de strukturere deres arbejde. De skal ikke bare beslutte, hvem der gør hvad, men også hvordan det skal gøres og hvornår. Eleverne må derfor lære, hvordan de taler sammen om det arbejde, der skal laves. Parkerinsgspladsen og lyskrydset er to gode skabeloner, der hjælper eleverne med at tale om det, der er vigtigt.

  • Parkeringspladsen

Efterhånden som elevernes arbejde skrider frem, kan der opstå nye ideer. Nogle ideer ligger i direkte forlængelse af det arbejde, der allerede er i gang, og her må eleverne løbende vurdere om de skal ændre i deres arbejdsplan. Andre gange opstår der ideer, som ikke direkte har noget at gøre med det igangværende arbejde. For at de nye ideer ikke afsporer gruppens arbejde, kan de placeres på Parkeringspladsen. Her bliver ideen anerkendt som en mulig ny ide til et kommende projekt.

  • Lyskrydset

Når eleverne kender Lyskrydset, kan de hurtigt navigere i, hvad der giver mening at diskutere, og hvad der ikke gør. Hvis der fx er indlagt særlige krav om, at eleverne skal lave en podcast, så giver det ikke mening, at gruppen diskuterer hvorvidt de kan lave en kortfilm. Det er altså en “rødt lys”-samtale og noget de ikke kan påvirke eller ændre. Er der derimod tale om en “gult lys- samtale”, så er det noget, som gruppen må undersøge om de har mulighed for at ændre og eller påvirke. Det grønne lys dækker til gengæld over alt det, som gruppen har mulighed for at ændre og påvirke. Når gruppen hurtigt kan afdække, hvilke opgaver der er røde, gule og grønne, kan de hurtigt afgøre hvilke opgaver, de skal gå videre med.

  • Konflikt og diskussion

Alle grupper oplever undervejs, at der opstår diskussioner. Diskussioner kan være ganske givende for gruppen, og det er vigtigt at eleverne lærer, at det ikke er farligt at diskutere. Det kræver, at eleverne har fokus på den måde du bruger sproget på. Her er det afgørende at eleverne bliver bevidste om forskellen på konfliktoptrappende sprog og konfliktnedtrappende sprog.

En diskussion behøver slet ikke at udvikle sig til en konflikt, men hvis den gør, er det vigtigt at eleverne får hjælp og støtte til at løse konflikten. Begge dele kan de finde hjælp til i elevarkene herunder.

Trafiklyset

Trafiklyset

Parkering af gode ideer

Parkering

Konflikt og diskussion

Konflikt og diskussion