Elevsamtalen

Kom godt i gang med elevsamtalen med vores elevark. Elevarket er udarbejdet til udskolingen, og kan med fordel benyttes inden og under en samtale, hvor elevens uddannelsesparathed kommer i spil.

Inspireret af Rasmus Alenkærs IC3-model, tager arket udgangspunkt i elevens fysiske betingelser, sociale samspil og opgaveløsning, for at undersøge elevens trivsel.

Eleven forbereder sig hjemme sammen med forældrene, hvor de taler om de tre betingelser.

Pilen i bunden af arket udfylder lærer og elev i fællesskab under selve samtalen. Her indsættes de punkter, eleven skal arbejde med fremadrettet.