Kurser, workshops og undervisning

Ideen med Videnspot opstod ud af et ønske om at skabe et sted, hvor viden og læring udvikles. Vi ville give unge mennesker muligheden for at lære forskellige metoder og strategier til at løse faglige udfordringer. En anden årsag til, at vi mente det var på tide at starte et supplement til skolen, var det stigende fokus på tests og karakterer. Det ser vi gennem vores daglige arbejde flere udfordringer ved.

Medskabende elever er engagerede elever

Vi har igennem flere år arbejdet med at skabe god undervisning, der engagerer og motiverer unge mennesker. For at det skal lykkes, skal eleven have medindflydelse, være medskabende og opleve meningsfuldhed i de opgaver der arbejdes med i skolen. Her ser vi blandt andet PBL, som en oplagt model at arbejde ud fra. Metoden tager udgangspunkt i praksisnære problemer, hvor eleverne arbejder problemløsningsorienteret. I kombination med PBL ser vi Grafisk Facilitering som et redskab til at sætte en ramme, der skaber overblik og struktur.

Digital dannelse er en nødvendighed

Et andet fokusområde i Videnspot, er arbejdet med digital dannelse og digitale læremidler. Den teknologiske udvikling betyder at undervisningen og kravene til undervisningen nødvendigvis også ændrer sig.  De sociale mediers indtog i de unges liv og i skolen, stiller store krav til deres evne til at vælge til og fra. Vi mener, det er en stor udfordring, der kræver, at vi tager et kollektivt ansvar.

Det gode gruppearbejde

Vi har skrevet bogen “Det gide gruppearbejde”, som er en grundbog, der giver lærere teoretiske og konkrete værktøjer til at styrke og lykkes med gruppearbejdet i grundskolen. Mange elever og lærere oplever, at gruppearbejde til tider kan være konfliktfyldt, udfordrende og spild af tid. Det rejser et væld af spørgsmål: Lægger opgaven op til samarbejde? Er den godt beskrevet? Ved eleverne overhovedet, hvordan de skal samarbejde? Fungerer det? Og hvad gør eleverne, hvis det ikke fungerer? Hvordan støtter man den gode proces som lærer? Bogen giver praksisnære svar på disse spørgsmål – og mange konkrete redskaber til både planlægning og undervisning.  DET GODE GRUPPEARBEJDE tager udgangspunkt i problembaseret læring, hvor eleverne arbejder med autentiske problemstillinger, og der er fokus på proces, samarbejde, kildekritik og på at arbejde undersøgende og bruge it på en meningsfuld måde.

https://www.bog-ide.dk/produkt/3590049/morten-samsoe-schmidt-det-gode-gruppearbejde

21 skills

Vores undervisning er målrettet mod, at eleverne udvikler kompetencer til at “lære at lære” og blive fortrolige med det 21. århundredes kompetencer “21 century skills”, der handler om at udvikle elevernes evner for at samarbejde, konstruere viden, anvende IT, kommunikere og selvevaluere.

Du kan læse mere om det 21 århundredes kompetencer ved at følge linket her på siden.

Morten Samsø Schmidt: Lærer og cand.mag. i Pædagogik, Uddannelsesstudier og Historie og Malene Arp: Lærer og cand.mag. i dansk

Det gode gruppearbejde