Det gode gruppearbejde


Gruppearbejde

Ifølge Danmarks Evalueringsinstitut planlægges halvdelen af undervisningstiden i folkeskolen med gruppearbejde. Og det er der masser af gode grunde til. Eleverne får mulighed for at opleve en højere grad af læringslyst og motivation gennem elevinddragelse. De får mere taletid og dermed mulighed for at at være aktivt deltagende. De får mulighed for at lære at diskutere, argumentere, lære at anvende it på en meningsfuld måde og forholde sig kritisk til de informationer de finder. De må lære at gå på kompromis og vigtigst af alt, må de lære at udvikle empati. De har med andre ord mulighed for at udvikle mange af fremtidens kompetencer gennem gruppearbejde.

Eleverne skal lære, hvordan de samarbejder

Men gruppearbejde kan hurtigt blive en aktivitet, som eleverne ikke ved, hvordan de skal håndtere. Der er nemlig ikke et særligt stort fokus på, hvordan vi lærer eleverne at samarbejde. Læreren mangler viden om, hvordan hun  vejleder og faciliterer elevernes gruppearbejde. Og eleverne bliver ofte præsenteret for fagligt stod, der ikke lægger op til samarbejde. 

Derfor har vi skrevet en bog, der handler om hvorfor eleverne skal lærer at samarbejde, og hvordan vi lærer dem det. Det stiller nye krav til måden, vi underviser på, og ikke mindst de opgaver vi stiller. Når eleverne arbejder med autentiske problemer, som de synes er spændende og meningsfulde, så bliver de mere motiveret for at lære. Samtidig må læreren  agere som en facilitator, der sætter rammerne, mens eleverne bidrager med indholdet. Undervejs må læreren vejlede eleverne i deres arbejde.

Konkrete undervisningsforløb

Vi har også udviklet undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i problembaseret læring og gruppearbejde. De ligger på https://eskolen.dk/

Der er masser af gode arbejdsark til læreren og eleverne – både i bogen og på eskolen, der hjælper med at strukturere arbejde og ikke mindst bevare den gode stemning under gruppearbejdet.

Kig efter forløb, der er mærket med “Det gode gruppearbejde”.

Det gode gruppearbejde

Dansk Psykologisk Forlag skriver således om bogen på www.dpf.dk 

Halvdelen af undervisningstiden bliver tilrettelagt med gruppearbejde. Men ved vi, hvad der virker? Hvordan arbejder eleverne sammen? Og hvordan får vi skabt det gode gruppearbejde?

DET GODE GRUPPEARBEJDE er en grundbog, som giver lærere teoretiske og konkrete værktøjer til at styrke og lykkes med gruppearbejdet i grundskolen. Mange elever og lærere oplever, at gruppearbejde til tider kan være konfliktfyldt, udfordrende og spild af tid.

Det rejser et væld af spørgsmål: Lægger opgaven op til samarbejde? Er den godt beskrevet? Ved eleverne overhovedet, hvordan de skal samarbejde? Fungerer det? Og hvad gør eleverne, hvis det ikke fungerer? Hvordan støtter man den gode proces som lærer? Bogen giver praksisnære svar på disse spørgsmål – og mange konkrete redskaber til både planlægning og undervisning.

DET GODE GRUPPEARBEJDE tager udgangspunkt i problembaseret læring, hvor eleverne arbejder med autentiske problemstillinger, og der er fokus på proces, samarbejde, kildekritik og på at arbejde undersøgende og bruge it på en meningsfuld måde.

DET GODE GRUPPEARBEJDE henvender sig til alle lærere i grundskolen og lærerstuderende, som har brug for teoretisk baggrund samt værktøjer og konkrete undervisningsforløb om gruppearbejde med fokus på problembaseret læring.

Please follow and like us: