Videnspot tilbyder kurser og workshops i digital dannelse, grafisk facilitering og problemorienteret projektarbejde til lærere, der gerne vil udfordre de unge til at være nysgerrige på den verden de lever i og bidrage til at finde nye løsninger på eksisterende problemer. Det gør vi ved at arbejde med problemer fra den virkelige verden. 

Vi sætter rammer, der sikrer, at vi får kompetente, problemløsende og dannede unge mennesker ud af grundskolen. Vil du være med?

Kurser, workshops og undervisning

Digital dannelse

Digital dannelse

Grafisk facilitering

grafisk facilitering

PBL

Projetarbejde

Lektiehjælp