VidenSpot – læring i trygge omgivelser

Ideen med “VidenSpot” er at skabe et læringsrum for børn og unge fra 2.-10.klasse, der giver mulighed og lyst til faglig fordybelse i trygge omgivelser. Her vil man opleve, at det at få ekstra hjælp ikke er en svaghed, men en mulighed for at udvikle sig fagligt individuelt og/eller i fællesskab med andre.

Vi ser det daglige skolearbejde som nødvendig træning, men er bevidste om at man med forskellige træningsmetoder, får forskellige resultater.  Derfor tilbyder vi både lektiehjælp og individuelle undervisningsforløb, lektiehjælp, læsegrupper og eksamenshjælp der er tilpasset den enkeltes behov.

Vores undervisning er målrettet mod, at eleverne udvikler kompetencer til at “lære at lære” og blive fortrolige med det 21. århundredes kompetencer “21 century skills”, der handler om at udvikle elevernes evner for at samarbejde, konstruere viden, anvende IT, kommunikere og selvevaluere.

Du kan læse mere om det 21 århundredes kompetencer ved at følge linket her på siden.

21 century skills

  • Kollaboration
  • It og læring
  • Videnskonstruktion
  • Innovation
  • Selvevaluering
  • Kompetent kommunikation